Čo obsahuje služba Aktualizácia máp a koľko stojí?

Služba zahrňuje servisný úkon aktualizácie mapových podkladov v navigačnom prístroji. Mapy a ďalší obsah Vám odborne zaktualizujeme. V cene nie je zahrnutý poplatok za mapové podklady.

Služba obsahuje aktualizáciu máp a ďalšieho obsahu, ktorý je predinštalovaný v GPS navigácii

Cena za 1 servisnú hodinu je 35 € bez DPH (42 € s DPH). Bežné PNA navigácie je možné zaktualizovať v rámci jednej servisnej hodiny. Aktualizácia vstavaných navigácii, rádií si môže vyžiadať viac času (2-3 hodiny).

Was this article helpful?

0 out of 1 liked this article