Ako zistím, či je pre moju navigáciu možné vykonať aktualizáciu máp?

Ak ste si zakúpili navigáciu s platnou licenciou, v návode na použitie je uvedené, aké služby aktualizácie máp sú v cene produktu.


Ak neviete zistiť, či je možné urobiť aktualizáciu máp, môžete si i nás objednať službu Diagnostika - Posúdenie možnosti aktualizácie máp (24 €). Ak bude možné navigáciu aktualizovať, poplatok za diagnostiku sa odpočíta z ceny za aktualizáciu máp.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article